En växande apoteksmarknad

Apoteksbranschen har förändrats och utvecklats mycket under de senaste åren. Nu när marknaden är fri har allt fler valt att satsa på denna speciella typ av butiksverksamhet. Mediciner är inte det enda man säljer, faktum är att många kunder uppskattar att man kan hitta det mesta man behöver för egen-och kroppsvård på apoteket.

MA383-apoteksmarknadenI takt med att en bransch utvecklas skapas nya situationer som måste konfronteras av producenterna. Konsulter för apotek har blivit vanligt, liksom att anlita en säljkår för apoteksmarknaden. Man måste nå ut till de enskilda återförsäljarna, apoteken, för att övertyga dem om att välja ens egen produkt. Men det blir ingen större försäljning om man inte samtidigt utbildar personalen, förbereder presentationer och olika kampanjer.

Det är bra att välja en säljkår för apoteksmarknaden om man ser sig om efter konsulter för apotek. Orsaken är att en kombinerad personalstyrka har olika expertis och input. Genom att vända sig till ett företag med en specialiserad säljkår för apoteksmarknaden får man hjälp av personer som verkligen känner till marknaden. En bra sammansättning av personal hos ett säljbolag är apotekare, dietister och sjuksköterskor. Allt detta i tillägg till försäljare och civilekonomer, naturligtvis.

En väl blandad grupp av konsulter för apotek kan nå ut till distributörer och kunder på ett unikt sätt. När man håller sig uppdaterad med marknaden är det lättare att koppla samman behov med tillgång, och hur man ska nå ut till kunderna. Alla är specialister inom sitt eget område, vilket gör att man tillsammans täcker de flesta situationer. En dialog mellan alla inblandade parter ska vara fortlöpande och djupgående så man verkligen kan se vad man vill uppnå och hur man ska kunna göra detta.

Bland det viktigaste en säljkår för apoteksmarknaden har att göra är utbildning av apotekspersonal. Men man stannar inte bara här, det gäller att följa upp. Regelbundna besök är grundläggande. Här kan man se om produkterna visas upp på rätt sätt, att produkterna verkligen finns på hyllorna och att man följer de överenskommelser som mötts när det kommer till skyltning. Man för in alla data i säljsystemet regelbundet så man hela tiden har en klar överblick. Det är vanligtvis även viktigt för producenten att veta hur produkten mottas. Väl ställda marknadsfrågor till apotekens personal kan bidra till bättre förståelse av kundernas åsikter. Även personalens inställning och åsikter är viktiga att känna till, det är trots allt de som rekommenderar en viss produkt till kunderna.

30. December 2013 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment