Ett tillfredsställande liv trots funktionshinder

Det är inte alltid man kan se på utsidan att en person är sjuk eller har en störning. Framför allt när det kommer till Asperger och olika former av autism är det till och med ibland svårt att kunna ställa en korrekt diagnos. Idag har sjukvården kommit en bra bit på vägen, och man har därmed också kunnat skapa tillfällen för dessa indvider att kunna integreras i samhället på ett helt annat sätt än tidigare.

MU192-skolpojkeAlla har rätt till ett tillfredsställande liv, det är en grundläggande mänsklig rättighet. För vissa är det svårare att uppnå detta, för man fungerar inte på samma sätt som de flesta andra i samhället. Cedergruppen Asperger har olika center och boende för att skapa en NPF daglig verksamhet. Målet är inte bara att hjälpa dessa personer att ha något att göra, även om det också är viktigt. Istället arbetar man hårt på att hjälpa dem komma ut i det riktiga arbetslivet.

De som har Asperger eller andra syndrom som kan dra nytta av NPF daglig verksamhet har ofta en normal intelligens. Om de har utvecklingsstörningar så är detta ofta något annat, man talar då om dubbla diagnoser. Det handlar mest om inlärningssvårigheter eller begränsningar när det kommer till social verksamhet. Cedergruppen Asperger har lång erfarenhet av detta och har därför kunnat skapa en miljö som uppmuntrar och hjälper dessa personer att utvecklas.

Om man behöver ytterligare kurser eller utbildningar kan Cedergruppen Asperger ge stöd och hjälp. Man utvärderar vad indivdien kan klara av och också hur mycket man är villig att satsa på att förändra sin situation. Detta är inte något som bara de med Asperger måste analysera, alla har olika förutsättningar och mål. NPF daglig verksamhet kan vara ett steg i riktning mot det mål man har satt upp, som ett trappsteg så man når upp.

Ibland har personer som kommer till Cedergruppen Asperger också haft problem i vanliga skolor och arbetsplatser. Förståelsen om hur symptomen yttrar sig och varför har inte alltid nått ut till alla. Många vuxna har också vuxit upp utan att ha blivit diagnoserade, man ansågs istället vara bråkig i skolan. Det är först de senaste åren som man analyserar ett barn med dessa symptom lite noggrannare. Asperger är ett vanligt syndrom, liksom ADHD. Som tur är finns det en hel del man kan göra för sina barn, eller för sig själv, för att till fullo utnyttja de potentialer som alla har inom sig.

02. June 2014 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment