Kontroll av personalliggare kan ge positiv effekt

Det är vanligt med personalliggare, speciellt inom vissa yrkesgrupper. Du måste vid varje givet tillfälle kunna visa upp vem som är närvarande och hur länge de jobbar. Inte alltid så lätt när du har många anställda att hålla reda på. Eller andra uppgifter som känns mer pressande. Men eftersom det är lag på att ha personalliggare för bra många företag så lönar det sig att vara uppdaterad. 

För staten försöker göra allt fler kontroller. De kommer när de vill och du måste vara redo. Annars kan det bli dryga böter. Allt detta är naturligtvis en del av kampen mot svartjobb. Det har lett till förändringar inom vissa branscher, medan andra är svåra att förändra. Samtidigt så är det inte bara till nytta för myndigheterna. Du själv som företagare behöver hålla reda på dina anställda. 

Enkel personalhantering det allra bästa

Med tanke på att det är lag inom flera yrken att du ska ha personalliggare så lönar det sig att se lite närmare på hur du ska sköta det. Du kan alltid skriva för hand, långsamt och mödosamt, i den stora svarta boken. Men vem gör saker för hand nu för tiden? Det finns ingen anledning till det när du har så många elektroniska hjälpmedel. 

Förutom att du sparar tid genom att vara digital så minskar även risken för att det blir fel. Nu när alla har elektroniska ID-kort på byggplatserna till exempel, så drar de bara kortet vid ingången. Alla deras uppgifter ligger inbakade i kortet och det tar några sekunder för allting att registreras. Om än det. Nu finns det personalliggare som app. Allt detta är till nytta för alla verksamheter. Att vara effektiv är grundläggande för att gå framåt. Du kan inte slösa med dina resurser, inklusive den så dyrbara tiden. 

Viktigt med personalliggare

Att ha ordning och reda på personalen är något som de flesta är intresserade av. Tidrapportering och stämpelklockor är normen på flera arbetsplatser. Hur du gör det kan variera. Men elektroniska lösningar har visat sig vara både korrekta och tidsbesparande. Ingen vill hålla på allt för mycket med administration. Det är viktigt, men du har andra saker att göra. Krav på personalliggare i flera branscher. 

Fler branscher har inkluderats i kravet på personalliggare. Nu omfattar det bland annat byggbranschen, frisörer och restauranger, samt tvätterier. Även de som sysslar med service av motorfordon eller skönhetsvård måste alltid ha en uppdaterad personalliggare på plats.

Tanken är att det ska vara en jämn konkurrens. Om ett företag har svartjobbare så kan de sänka sina priser. Och det ganska rejält. Det gör det svårare för så kallade vita företag att överleva. För de måste ju betala arbetsgivaravgifter, skatt och allt annat som gör det svårt att driva eget. Här kan personalliggare vara avgörande, i alla fall om de kontrolleras. Det har blivit svårare att jobba svart, och att ha personal på sidan om. 

Är fler kontroller nyckeln?

Det är klart att om din personalliggare bara ligger där så leder inte det till bättre villkor för alla. Den måste kontrolleras, företagen måste ha hotet eller löftet om kontroller över sig för att den ska ha någon verkan. Positiv effekt när personalliggaren kontrolleras. Så de som är för mer vit arbetskraft anser verkligen att fler kontroller kan vara nyckeln till en bättre arbetsmarknad. De vill mer än gärna att alla kontrolleras så att de får en chans att jobba på lika villkor. 

Naturligtvis finns det olika sätt att fuska på. Det är något som fortfarande sker, även om metoderna kanske har förändrats något. Men det ska vara svårt att komma undan. Kravet på personalliggare är grunden, sedan är kontrollerna det som måste till för att det ska bli effektiv. Tyvärr är det alltid en fråga om pengar, eller bristen på det. Med en budget som är nog så trång är det inte jämt möjligt att göra alla de kontroller som skulle behövas. 

Kontroll över både personal och företag

Alla vill det som är bäst för dem själva. Medan de som bestämmer har ansvaret att se på den stora bilden. Rent allmänt så har Sverige inte så mycket svart arbetskraft, i alla fall om du jämför med flera andra europeiska länder. Men målet är att procenten ska gå ner ännu mer. Med större krav och fler kontroller. 

 

20. August 2020 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment

Leave a Reply