Minska smärtorna genom ergonomisk arbetsplats

Ergonomiska arbetsplatser är ett måste för alla som värnar om sina anställda. Tidigare trodde man att kontorsarbete var helt ofarligt för kroppen. Med tiden har vi dock lärt oss att både axlar och rygg kan ta skada. Att investera i ergonomiska arbetsplatser förhindrar yrkesskador och därmed även sjukskrivningar.

Kroppens fysiska funktioner är inte den enda faktorn att ta i beaktning vad gäller ergonomi. Det handlar även om de anställdas mentala välmående. Arbetsmiljön bör vara välkomnande och skapa goda förutsättningar för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Ergoff är ett företag som tillhandahåller olika ergonomiska lösningar. Det är lätt att förstå varför de är ledande inom ergonomi

Riskfaktorer

Listan över riskfaktorer kan göras lång. Det finns saker som kanske inte påverkar vår arbetsmiljö idag, men som i det långa loppet kan utgöra en fara för oss. Ett exempel är din arbetsposition. Tenderar du att böja ryggen kommer du med stor sannolikhet få problem med ryggen i framtiden.

  • Den klassiska ergonomiska fällan är tunga arbeten. Ett talande exempel är människor som arbetar inom flyttbranschen. Om du är inom den branschen måste du tänka på flera faktorer. Det ska dels finnas en gräns för hur många tunga lyft du ska göra per dag. Det måste också, bortsett från lyfttekniker, finnas en plan för hur ni flyttar saker på bästa sätt. En monoton arbetsställning som inkluderar tunga lyft är extra farligt för kroppen.
  • Ergonomi är kanske mer synonymt med kontorsarbete. Nacke och rygg blir ofta lidande på grund av för monotona arbetsuppgifter. Du ska exempelvis alltid sitta med rak rygg. Arbetsplatsen ska även vara organiserad på ett sådant sätt att du inte belastar nacken. Du ska exempelvis inte behöva titta varken nedåt eller uppåt. Dina arbetsverktyg ska även vara anpassade för att skapa så lite besvär som möjligt för armbåge och axel.
  • Det finns mängder av olika arbetsverktyg som en arbetsgivare bör investera i. Ergonomiska tangentbord från ergoff gör arbetsdagen enklare. Du bör också investera i arbetsbord som tillåter de anställda att arbeta i en upprätt position. 
  • Ibland handlar dock kontorsarbete om bristen på fysisk aktivitet. Du har kanske kollegor som springer på lunchen? Detta gör dig inte bara piggare och gladare. Det är även viktigt för att kroppen ska bryta den monotona positionen. Att springa i korrekt ställning under 30 till 40 min kan göra under för kroppen i det långa loppet. 

Arbetsgivarens ansvar

Vi har redan pratat om vikten av att Arbeta ergonomiskt för att slippa smärtor. Detta är ett ständigt aktuellt debattämne. Förr i tiden var dock arbetsrättsfrågorna av en helt annan karaktär. Personer i civilsamhället var mer angelägna om att införa grundläggande rättigheter för arbetarna. Det kunde handla om rätten till semester och att inte behöva arbeta 12 timmar per dag.

Det är ur ett perspektiv positivt att vår arbetsmarknad har kommit så långt som den gjort. Med detta menar vi att fokuset idag ligger på att värna om de anställda. Exempelvis vikten av de ska kunna ha ett långt arbetsliv utan skador. Företagen har även insett att detta inte bara är en kortsiktig investering. Friska medarbetare kan ha ett långt arbetsliv och vara lojala mot sin arbetsgivare. 

Men finns det konkreta ansvarsriktlinjer som en arbetsgivare måste följa? Arbetsmiljöverket har ett antal riktlinjer som bör följas. Det handlar bland annat om ett helhetsperspektiv där arbetsgivaren ska kunna förutse risker. Arbetsgivaren måste kunna betrakta hela verksamheten ur ett ergonomiskt perspektiv. Det ska inte bara handla om själva arbetsplatsen, kontorslokalerna är minst lika viktiga. 

Arbetsgivaren har även ett ansvar för sina anställda när skador har inträffat. De måste då erbjuda den hjälp som behövs för att rehabilitera skadorna. Arbetsgivaren bör vidare se över hela arbetsplatsen för att förhindra att liknande skador uppkommer i framtiden.

Hitta snygga ergonomiska möbler

Ergonomiska möbler och utrustning kan också vara snygga. Faktum är att det är svårt att se skillnad på ergonomiska möbler, och möbler som endast är designade för ögats skull. Som arbetsgivare kan det dock vara svårt att bestämma sig för vad man ska investera i. En bra tumregel är att det sällan kan läggas för mycket fokus på att höja ergonomin.

  • Vi har redan pratat om vikten av att kunna reglera bordets höjd på egen hand. Detta är emellertid en grundläggande och viktig ergonomisk investering. I övrigt finns det flera hälsofördelar med att arbeta upprätt under delar av dagen. Forskning har visat att många positiva saker sker både i kroppen och i huvudet när vi står i en rak upprätt position. En liten bonus är också att du bränner mer kalorier av att arbeta ståendes.
  • Vi har också pratat om vikten av att ha ett ergonomiskt tangentbord. De anställda bör även ha tillgång till olika verktyg för att styra datorn. Datormusen är en klassisk variant som förmodligen finns på alla kontor. De bör dock även ha tillgång till att kunna styra datorn genom tangentbordet. Att endast arbeta med datormusen kan generera skador, inte minst i armbågen och axeln.
  • Stöd för armarna är också lämpligt att investera i. Det kan handla om saker som man binder runt armarna för att minska belastningen. Det blir då lättare att arbeta framför en dator under längre perioder.
  • Arbetsgolvet bör även det vara anpassat för kontorsarbete. Det finns en mängd olika ergonomiska underlag att välja mellan. Dessa underlättar bland annat för kroppen att arbeta ur en stående position. Detta medför även att de anställda inte behöver ha olika skotyper, exempelvis sandaler. Ett mjukt underlag brukar räcka för att fotlederna ska må bra. 

18. September 2019 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment

Leave a Reply