När sex och kärlek blir ett problem

Många personer idag har stora problem med sex och kärlek, även om det är ett ämne som man kanske inte alltid vill tala så högt om. Media målar ofta upp en idealistisk bild av olika parförhållanden som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Om man känner att man inte riktigt klarar av att leva upp till det som man tror förväntas av en, eller om man har ett beroende som påverkar hela ens liv, kan det vara tid att söka hjälp.

MU124-lyckligt parDet finns mycket bra terapi för kärleksberoende hos RoiZinne. De tar sig an inte bara patienten, men även sexmissbruk anhörig. Tillsammans arbetar man med att vända allt det negativa runt kärlek och sex till något som är realistiskt och positivt. Problematiken kan vara mycket varierad. En del har svårt för att knyta nära kontakt med en annan person, medan andra söker kärlek, eller sex, med nästan vem som helst.

Just därför att alla har sin egen situation är terapi för kärleksbeoende hos RoiZinne olika för alla. Det är klart att man bygger på vissa principer och uppfattningar. Samtalsterapi är viktig, i teamet ingår det terapeuter och addiktologer. Man möts regelbundet för diskussioner och analyser av ens situation. Det finns även terapi för sexmissbruk anhörig. Ofta påverkas hela omgivningen av denna typ av beroende, precis som med annat missbruk.

Ibland kan man behöva terapi för kärleksberoende hos RoiZinne just för att man inte har hittat den rätta. Har man felaktiga förväntningar, eller en orealistisk syn på sig själv eller sin partner, kommer man bara att bli besviken. En del tror att allt kommer att bli bra bara man hittar den rätta personen. Men livet fungerar inte på det sättet, och ibland måste man få hjälp att komma underfund med det. Här kommer även sexmissbruk anhörig in i bilden eftersom ens partner också påverkas av felaktiga förväntningar och besvikelser.

Med lite hjälp kan man ofta inse hur man ska komma ur en rutt som inte leder någonvart. Kärlek och sex är viktiga delar av livet, och något som man bör ta på allvar. Terapi för kärleksberoende hos RoiZinne kan vara den vändpunkt man behöver för att få livet på rätt köl igen. Det kan ta tid, och ibland är det svårt att stå ansikte mot ansikte med verkligheten. Men i längden så är det värt det och när man lyckas kommer ens självkänsla att växa något enormt.

16. April 2014 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment